Procesión dos Catro Pasos en Gondomar

Procesión dos Catro Pasos en Gondomar. 18 de abril de 2019.