Un proxecto da CEMMA finalista na convocatoria “Santander for the seas”

O proxecto da CEMMA “Friend SHIP orcas Rede cidadá para a protección e conservación dunha poboación ameazada e singular: as orcas ibéricas” figura entre os tres elixidos para o seu financiamento por parte da segunda […]