Envío de novas, notas de prensa ou información de eventos

Se tes información sobre algún evento ou nova e queres que sexa publicada na web e nas diferentes redes sociais, podes enviala aos correos electrónicos: albertorc2000@yahoo.es ou pepecostas@yahoo.es.

No caso dos eventos, é aconsellable acompañar a información co cartel do mesmo, e cos seguintes datos: lugar, data, hora, quén o organiza, colaboradores, asistentes destacados, etc.

Se o que queres enviar son fotografías (antigas, actuais, de novas, de eventos… o que sexa), podes facelo aos mesmos correos electrónicos: albertorc2000@yahoo.es ou pepecostas@yahoo.es.

Envío de noticias, notas de prensa o información de eventos

Si tienes información sobre algún evento o noticia y quieres que sea publicada en la web y en las diferentes redes sociales, puedes enviarla a los correos electrónicos: albertorc2000@yahoo.es o pepecostas@yahoo.es.

En el caso de los eventos, es aconsejable acompañar la información con el cartel del mismo, y con los siguientes datos: lugar, fecha, hora, quién lo organiza, colaboradores, asistentes destacados, etc.

Si lo que quieres enviar son fotografías (antiguas, actuales, de noticias, de eventos… lo que sea), puedes hacerlo a los mismos correos electrónicos: albertorc2000@yahoo.es o pepecostas@yahoo.es.

Contacto/Publicidade/Publicidad

Se queres poñerte en contacto connosco ou contratar publicidade/Si quieres ponerte en contacto con nosotros o contratar publicidad:

Alberto Rodríguez
albertorc2000@yahoo.es
Teléfono: 669 223 882

Pepe Costas
pepecostas@yahoo.es
Teléfono: 682 784 264