Rondalla de Valladares

Rondalla de Valladares no Certame de Rondallas de Gondomar. 6 de xaneiro de 2019.