O Pleno de Gondomar aproba pavimentar os camiños de terra dos núcleos rurais

FOTO: GONDOMAR CONCELLO ABERTO // Camiño público en Peitieiros.

Por incrible que pareza aínda existen vivendas en Gondomar dentro dos núcleos rurais con camiños públicos de propiedade municipal cun firme de terra. Dende o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto levan neste mandato unha liña de actuación tendente a eliminar este anacronismo, por dicilo de xeito suave.

A Administración municipal está mandatada por lei a dar unha serie de servizos a toda a cidadanía. Entre estas competencias propias que veñen nitidamente reflectidas na Lei de Bases de réxime local, está o seu artigo 26.1, que di que os Concellos deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros, acceso ao núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas.

“O goberno está obrigado a facelo, pero non o fai. O noso grupo municipal leva periodicamente propostas ao Pleno para que se remedie esta situación. As propostas son aprobadas, mesmo por unanimidade, e logo non executadas polos responsables políticos do goberno municipal máis interesados na francachela e no escaparate que no benestar da cidadanía”, afirma Pauliño del Río.

Mentres a veciñanza, usuaria destes camiños públicos, que tivo que solicitar e obter a preceptiva licenza de obras para construír a súa casa, que tivo que ceder parte do seu terreo ao concello para anchear ese camiño e gastar os cartos para facelo en documento notarial, e que paga escrupulosamente os seus impostos, contribución e imposto de rodaxe, entre eles, non teñen uns camiños públicos que reúnan os mínimos esixidos en canto a súa pavimentación e outros servizos.

CABE lembra que deben ser tratados coma calquera outro veciño ou veciña, viva nas parroquias ou no casco urbano, pola contra non teñen os mesmos servizos.

“Está é unha situación intolerable á que hai que poñerlle remedio e sen dilación nin escusas. A que espera o goberno municipal? Seica o Sr. Alcalde non coñece a súa situación xa que preguntou no pasado Pleno ao noso grupo que lle indicaramos cales eran eses camiños, o que así fixemos. Tal vez o Sr. Ferreira debería andar algo máis polas parroquias do noso Concello”, engade Del Río.

Na sesión Plenaria do mes de febreiro, celebrada o pasado xoves, Gondomar Concello Aberto presentou unha proposta de Acordo para que se pavimentaran eses camiños de terra. Foi aprobada por unanimidade.

Anuncios