Mañufe bendí o seu recentemente reconstruído “Cruceiro do Acordo”

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ

Numerosos veciños da parroquia gondomareña de Mañufe acompañaron este domingo ao párroco, Juan José González, na bendición do recentemente reconstruído “Cruceiro do Acordo”. Ao acto tampouco faltou o alcalde, Paco Ferreira, e os concelleiros Nuria Lameiro, Iria Lamas e José Manuel Chamorro.

O Cruceiro de Mañufe volveu o pasado venres 19 de maio ao seu emprazamento tras case dous anos e un laborioso traballo de restauración despois de sufrir o impacto dun vehículo o 22 de novembro de 2015. O capitel, moi labrado, e a cruz de sección cuadrangular cunha talla de Cristo no anverso, de gran tamaño, e unha talla da Dolorosa no reverso, resultaron danados tras caer ao asfalto.

O pasado mes de febreiro, o Concello de Gondomar encargou os traballos de reconstrución ao conservador-resturador Gonzalo Buceta, cun custo de 11.000 euros, asumidos polo seguro do condutor responsable das desfeitas.

O cruceiro atópase no lugar da Texosa, no cruzamento coa estrada PO-552, que une Gondomar e A Ramallosa, sobre unha base cúbica que serve de sustento a un peto de ánimas, de caste semiaberta, encostado ao cruceiro, e que xa fora restaurado tras ser derrubado noutro accidente de tráfico. O seu retablo é de pedra policromada, unha reixa de ferro protexía as figuras (a representación do Purgatorio cubría toda a fornela) e o caixón das esmolas. En dúas filas preséntanse dúas almiñas na superior e tres na inferior. Nun medallón existente arriba do fornelo pódese ler: “Hermano que vas pasando mira que penando estamos, para alivio nuestro vuestra limosna esperamos”. O fuste ten unha serpe e unha mazá, en alusión ao pecado orixinal. Capitel moi labrado. A cruz é de sección cuadrangular.

O cruceiro sitúase no lugar onde os representantes comarcais facían os tratos veciñais e resolvíanse os conflitos derivados dos lindes de propiedades entre os séculos XVI e XVIII, de aí o seu nome. Forma parte do Camiño Real, cara a Compostela, por Gondomar.