IXARO

IXARO
FOTO: CEMMA // Aleta dorsal de IXARO. Fotografía correspondente ao seu último rexistro no 2018, nas augas da Ría de Vigo.