VEHÍCULO DA GARDA CIVIL DE TRÁFICO

VEHÍCULO DA GARDA CIVIL DE TRÁFICO
FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ