Mulleres vítimas de violencia de xénero seguirán navegando co Monte Real Club de Yates

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade renovou o convenio de colaboración que mantén co Monte Real Club de Yates de Baiona para desenvolver o programa de navegación terapéutica Vela contra a violencia de xénero. A administración autonómica achega a esta iniciativa preto de 40.000 euros (37.980 euros).

Grazas a esta actuación, as mulleres vítimas de violencia de xénero e os menores ao seu cargo poden practicar actividades adaptadas de vela co obxectivo de mellorar a confianza en si mesmas e rachar coa realidade que viven. Coa iniciativa tamén se contribúe á difusión da muller no mundo da vela e a favorecer a igualdade entre homes e mulleres nesta disciplina deportiva; así como outras accións para divulgar a vela en clave feminina.

Para acadalo, o programa inclúe recursos específicos para reducir o impacto emocional nas vítimas, coa perspectiva de minimizar o seu estado de ansiedade; acadar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais, intelectuais, sociais e emocionais; fortalecer a autoestima e a súa resistencia ante as adversidades; e potenciar a empatía, a escoita activa e as relacións saudables. Ademais co impulso deste deporte entre estas mulleres vulnerables, a Xunta contribúe a mellorar a súa saúde física e emocional, a incrementar o impulso na toma de decisións e ofrece recursos para a xestión das emocións e da comunicación.

O programa para este ano incluirá 10 sesións en grupos de oito membros e en actividades de mulleres e nenas e nenos. Con isto contribúese a que tanto as nais como as nenas e nenos gañen momentos de tranquilidade e poidan desfrutar da experiencia con autonomía. As actividades contarán con participantes usuarias do Centro de Recuperación Integral (CRI) de Santiago e do Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero de Vigo (Cemvi).