Somos Nigrán traslada as queixas veciñais polas deficiencias no servizo de limpeza municipal

As críticas veciñais ao redor da mala xestión do servizo municipal de limpeza son constantes. Contedores a rebordar durante días, beirarrúas sucias, e espazos públicos en mal estado, son algunhas das situacións que provocan o descontento da cidadanía, que xa non é unha problemática da época estival polo aumento da poboación, se non que está a estenderse a todo o ano.

A estas queixas, únense as dos traballadores do servizo municipal que en diferentes sesións plenarias manifestaron a necesidade da redacción e aprobación dun novo prego de condicións que mellore a calidade do servizo, así como as condicións laborais do persoal, e onde tamén denunciaron os atrasos salariais que sofre o persoal desde hai dous anos.

A falta dun novo contrato no servizo de limpeza xerou que os servizos se estean dando en precario e que non leven a cabo os investimentos necesarios para renovar/aumentar a frota de vehículos e maquinaria ou ampliar o persoal de forma notable.

Desde Somos Nigrán solicitan ao Goberno Local que asuma a súa responsabilidade, redacte e aprobe un novo prego de condicións coa máxima urxencia, no que se contemplen o aumento do persoal, a renovación da flota de vehículos e de medios materiais e o pago dos atrasos salariais dos traballadores, e que a nova concesión deste servizo fágase no menor prazo posible.