Cucañas marítimas en Baiona

Cucañas marítimas en Baiona. Anos 90. Arquivo de Pepe Costas.