A ANPA do CEIP Mallón acusa o Concello de desatender o centro por “desencontros” coa dirección

Desde a ANPA do CEIP Mallón de Nigrán, denuncian publicamente o abandono das instalacións do colexio e a falta dun conserxe durante gran parte do curso escolar. “Ante a falta de resposta eficaz por parte do Concello de Nigrán ás reclamacións e solicitudes emitidas durante anos, tanto por parte do colexio como da propia asociación de pais, vémonos obrigados a recorrer aos medios de comunicación públicos para expoñer a grave situación do centro, que nos preocupa polo que afecta os nosos fillos”, sinalan nun comunicado.

Como exemplo principal das deficiencias nas instalacións do colexio, apuntan a pista deportiva situada no patio exterior, reformada no verán de 2019, cun investimento que alcanzou os 17.000 €, “segundo fíxonos constar a representante do Concello no Consello Escolar”, e que segundo aseguran desde os primeiros días de uso a partir da reforma púidose comprobar que non estaba ben executada. “É moi evidente na roupa dos nenos que a utilizan, polo desprendemento constante da capa superior do chan, que estraga irremediablemente dita vestimenta, á parte de que non ten a forma curvada necesaria para un desaugadoiro adecuado, o cal engade un perigo por converterse, en calquera época do ano, tanto se chove coma se non, nunha pista esvaradía, dado que máis da metade da superficie está durante case todo o día en sombra e polo tanto, encharcada, pero ademais existe outro risco aínda maior, o dos bordos da pista, que quedaron coas arestas vivas, cortantes, co consecuente risco elevado de danos físicos moi graves ante calquera caída”.

Sinalan outras deficiencias como as escaleiras do acceso principal e as de acceso ao patio, columnas completamente deterioradas ou a parede onde se atopa un rocódromo, “en estado esteticamente lamentable”. Afirman que a situación é ruinosa nalgúns casos, engadindo risco de accidentes ao problema funcional e estético.

“Son multitude os defectos nas instalacións do centro persistentes no tempo en materia de mantemento, que foron obxecto de reclamación ao goberno local en numerosas ocasións durante polo menos os últimos 6 anos, a través de todas as canles habilitadas, oficiais e extraoficiais, tanto desde a dirección do colexio, como desde a ANPA ou mesmo a título particular de familiares de alumnos”, inciden.

A ANPA do CEIP Mallón de Nigrán defende ademais que se garanta a seguridade do alumnado. A LOMLOE (03/2020), na súa disposición adicional 15ª, punto 2, establece que: A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial, corresponderán ao municipio respectivo.

Critican tamén que ante a falta dun conserxe permanente, a seguridade e protección constante do alumnado recae completamente no equipo directivo e o profesorado, “que exercen ese labor por responsabilidade cara aos menores e as súas familias, ademais de ter que desempeñar outras funcións que restan tempo e calidade ao seu labor docente e/ou directiva” .

“O Concello de Nigrán informou antes o comezo do curso 2019-2020 a través de medios locais, que formalizaría a contratación dunha persoa para o posto de conserxe nos 3 colexios da súa xurisdición que non dispoñían del. A día de hoxe, no CEIP Mallón seguimos na mesma situación precaria dos últimos anos, cun conserxe para o primeiro trimestre (distinto do do curso anterior), ningún durante o segundo trimestre, e outro diferente para o final de curso. Dos catro colexios correspondentes a este municipio, o de Mallón é, con moita diferenza, o máis abandonado polas institucións locais, a nivel de investimento e de mantemento, e ademais non conta cunha persoa para ese posto de conserxe durante todo o curso”, engaden no comunicado.

A ANPA denuncia que o goberno municipal de Nigrán veuse escusando durante todos estes anos pola falta de resposta, acción e respecto polos alumnos deste colexio, as súas familias e todos os profesionais que forman parte da súa comunidade educativa, aludindo ao desencontro e os problemas existentes entre o Concello e a persoa que dirixe o centro. “Isto pódese constatar nas actas de diferentes reunións do Consello Escolar, onde se recollen as declaracións neses termos, por parte da representante municipal, nalgunha das poucas ocasións nas que se presentou ás devanditas reunións, e tamén no libro de actas do pleno municipal do luns 28 de Marzo de 2022, onde, en resposta á moción presentada por un grupo da oposición (o Partido Popular de Nigrán), que contactou con esta ANPA para consultar pola situación do colexio en materia de responsabilidade da administración local, o equipo de goberno co alcalde á cabeza, expoñen claramente que a desatención ao CEIP Mallón débese aos problemas entre ambas as partes, alcaldía e dirección do colexio”.

“Non entramos a valorar asuntos que non son da nosa incumbencia, pero o que non podemos tolerar de ningún modo e debería supoñer un clamor popular, é que eses problemas particulares afecten o desenvolvemento normal da xestión dos representantes públicos, neste caso do municipio nigranés, e inflúan o máis mínimo na forma de dirixirse e atender aos diferentes estamentos sociais que o compoñen, como son neste caso un colexio e a súa ANPA. Cónstanos que a responsable da Concellería de Educación, durante os anos que leva no cargo, veu atendendo e trasladando todas estas peticións aos departamentos correspondentes do Concello, pero a partir dese punto a xestión córtase e non se traduce nas accións tan necesarias para os alumnos do CEIP Mallón. E cónstanos tamén que esta situación soamente sófrea este colexio de Nigrán”, afirman desde a ANPA.

“Somos conscientes de que esta vía de reclamación non é nada amigable, pero facémolo polo ben dos nosos fillos, porque levamos moitos anos tentándoo por outras vías sen conseguir uns resultados minimamente aceptables, sen ser correctamente atendidos e recibindo pouco máis que vagas promesas. Desde a ANPA do CEIP Mallón de Nigrán, esiximos solución para todas estas deficiencias. Pola seguridade e educación dos alumnos de Mallón, que merecen o mesmo trato que os do resto de colexios de Nigrán”, conluye o comunicado.