O Porto de Vigo adxudica a concesión para o faro-hotel de Cabo Silleiro

A Autoridade Portuaria de Vigo decidiu adxudicar a explotación das instalacións do faro situado en Cabo Silleiro, en Baiona, con destino a actividade hostaleira e de restauración, á firma Lanscape 68 España, S.L. durante 35 anos ampliables noutros 15. Aínda que a concesión actual limítase á intervención no faro novo, a proposta desta empresa avoga por habilitar zonas lindeiras, no caso do faro vello, para a observación da ondada e das aves, así como a recuperación da imaxe do faro, que caeu en estado de abandono a partir de 1924, con motivo da posta en servizo do actual.

No caso do faro novo, o negocio centraríase en dúas actividades: a restauración e un hotel de entre 18-20 habitacións, a fin de conseguir un modelo de referencia que camiñe cara á desestacionalización, segundo informou a Autoridade Portuaria nun comunicado. Para iso, a firma seleccionada prevé investir ao redor de 1,3 millóns de euros na reforma do edificio, así como no equipamento e mobiliario para o desenvolvemento da actividade.

O novo inmoble dispoñerá dun total de 2.860 metros cadrados de concesión, distribuídos en tres plantas. A planta baixa, de 372 metros cadrados, destinarase a recepción, comedor, cociña e nove habitacións; os 250 metros cadrados da primeira planta albergará outras nove habitacións, e nos 393 metros cadrados da planta superior serán para unha terraza. A todo iso hai que sumar unha parcela de 1.845 metros cadrados.

O novo establecemento contará cun persoal dunhas doce persoas e un compromiso de contratación do maior número posible de traballadores da contorna. Espérase que o establecemento entre en funcionamento ao longo do ano próximo, xa que a nova concesión deberá ser tramitada por Portos do Estado e ratificada polo Consello de Ministros.

Tras o visto e prace do Goberno central, a nova concesionaria poderá comezar cos traballos de reforma da edificación que, con todo, compaxinará o seu uso hostaleiro co de sinalización marítima.

O de Cabo Silleiro será o primeiro faro da provincia reconvertido en hotel e o terceiro da comunidade galega, sumándose deste xeito ao de Punta Insua, en Lariño, Carnota, e ao de Illa Pancha, en Ribadeo, Lugo.