Facultativos da unidade da dor da Área Sanitaria de Vigo obteñen un recoñecemento nacional

Facultativos da Unidade da Dor da Área Sanitaria de Vigo obtiveron un recoñecemento nacional por un estudo sobre a mellor técnica de abordaxe da neuralxia do nervio pudendo. En concreto, o traballo versou sobre o uso de radiofrecuencia pulsada e a mellor forma de abordar esta técnica no paciente. A comunicación sobre o estudo presentouse no recente congreso da Sociedade Española da Dor, celebrado en Bilbao. Alí obtiveron o premio á mellor comunicación oral.

“A neuralxia do pudendo constitúe unha causa de dor perineal moi intensa e incapacitante. Os pacientes adoitan presentar dor, con frecuencia unilateral, na área de inervación do nervio pudendo tanto na zona perianal como nos órganos xenitais femininos e masculinos”, explica Gustavo Illodo, facultativo da Unidade da Dor.

Para tratar a neuralxia do pudendo existen tratamentos farmacolóxicos, rehabilitadores e mesmo cirúrxicos. Con frecuencia, os casos refractarios a estes tratamentos son remitidos ás unidades de dor crónica. Nestes pacientes a radiofrecuencia pulsada (RFP) constitúe unha alternativa terapéutica pouco invasiva e con mínimos efectos secundarios.

Vías de abordaxe da Radiofrecuencia

A radiofrecuencia consiste en aplicar unha voltaxe, mediante un aparello denominado xerador de radiofrecuencia, á punta dunha agulla situada o máis preto posible aos nervios. Esta voltaxe xera un aumento de temperatura ao redor do extremo da agulla que se transmite aos nervios a tratar, provocando un efecto analxésico, sen afectar as capacidades motoras e sensitivas normais do nervio.

Para abordar o nervio pudendo mediante a radiofrecuencia pulsada existen varias vías: transglútea, transforaminal e epidural. “A RFP do nervio pudendo polas tres vías é efectiva e segura para o manexo dos casos de neuralxia, pero a vía epidural pode ser a alternativa máis eficaz cun bo perfil de seguridade e mellores resultados que as outras dúas técnicas”, subliña o doutor Illodo, que realizou o estudo xunto a Laura García Reza, Noelia Rodríguez Castro e Carmen Llams Pernas.

Foi precisamente esa aposta pola vía epidural para o tratamento a que lles fixo merecedores do recoñecemento no congreso nacional, co seu estudo titulado “Cal é a mellor abordaxe para a radiofrecuencia pulsada na neuralxia do pudendo?”.