A madrugada do domingo comeza o horario de inverno

A madrugada do próximo domingo 31 de outubro, finaliza o horario de verán que comezou o pasado mes de marzo. A finalización materialízase co atraso dos reloxos unha hora, de forma que ás 03.00 horas, volverán marcar as 02.00 horas. Desta maneira dáse obrigado cumprimento á directiva europea 2000/84/CE que afecta, sen excepción, a todos os estados membros da Unión Europea.

As primeiras disposicións sobre o horario de verán adoptáronse en Europa en 1980 e desde o ano 2000, coa mencionada directiva, quedaron establecidas as regras que marcan o seu inicio en marzo e a súa finalización en outubro.

Dado o debate que a aplicación do cambio de hora suscita entre amplos colectivos sociais, a Comisión Europea realizou en 2018 unha consulta pública na que máis do 80% dos 4,6 millóns de cidadáns que participaron, mostráronse a favor de acabar cos cambios de hora. Con este resultado, a Comisión propuxo acabar con esta práctica e que en marzo de 2019 producísese o último cambio de hora.

Con todo, a falta de consenso entre os estados e as avaliacións de impacto fixo que Europa atrase ata 2021 a posible anulación do cambio horario, dando ademais a posibilidade aos distintos países de optar por permanecer no horario de inverno ou no de verán.

EN ESPAÑA, Á ESPERA DA DECISIÓN

España aínda non se decidiu adoptar un ou outro fuso horario. A información da que partirá a Administración Española para tomar esta decisión estará apoiada, entre outros, tanto pola enquisa que o Centro de Investigacións Superiores (CIS) realizou en novembro do ano pasado -na que o 65% dos enquisados manifestouse a favor de permanecer no horario de verán-, como nun informe solicitado ao Comité de Expertos creado en 2018 polo Goberno para debater este tema.

FUSO HORARIO

España, xeograficamente, está situada no fuso UTC/GMT+1, en coincidencia coa maior parte de Europa, fóra de Reino Unido, Irlanda e Portugal, que se manteñen no UTC/GMT+0. Esta adscrición de fuso é a que marca desde 1940 a “hora oficial” española, adiantada en 60 minutos á “hora universal”.

Na latitude do noso país as horas de luz son as mesmas, +-10 no inverno e +-14 no verán, pero non amence ou anoitece á mesma hora no leste que no oeste, podendo haber máis dunha hora de diferenza dun extremo ao outro. Vigo, por exemplo, é a cidade europea na que máis tarde anoitece.

AFORRO ENERXÉTICO

A Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo, publicou en febreiro de 2019 un informe no que se puntualiza que os cambios estacionais de hora poden producir aforros no consumo de enerxía, pero que son marxinais e que non hai certeza que se obteñan en todos os estados membros.

O informe tamén indica que pode haber aforros en iluminación, pero que non é tan obvio que ocorra o mesmo coa calefacción, pois podería mesmo aumentar o seu consumo. Ademais, segundo indicaron os expertos, os resultados son difíciles de interpretar xa que están moi influenciados por factores externos, tales como a meteoroloxía, a xeografía e o comportamento dos usuarios.

En España, non existen informes actualizados que permitan asegurar que o cambio de hora leve asociados aforros enerxéticos. Ademais, as novas esixencias de eficiencia enerxética en iluminación, nos sistemas de climatización, e nos propios edificios, así como a progresiva introdución do autoconsumo alteran significativamente as análises que orixinalmente se utilizaban para calcular estes datos.