Ribera Povisa incorpora un acelerador de última xeración valorado en 1,7 millóns de euros

O hospital Ribera Povisa incorporou un acelerador lineal ao seu equipamento de radioterapia valorado en 1,7 millóns de euros. Trátase dun modelo de última xeración, que abre a porta á implantación dos tratamentos de radioterapia máis avanzados que existen no mundo. A súa tecnoloxía, moito máis precisa, permite a máxima dose para destruír as células tumorais, preservando a integridade dos tecidos sans.

O novo acelerador reducirá tamén os tempos de tratamento, o que supoñerá un beneficio adicional para os pacientes, na súa inmensa maioría oncolóxicos. Así, mentres que unha sesión normal de radioterapia externa podía durar ata o de agora 10 ou 15 minutos, o tempo de irradiación co novo acelerador redúcese á metade ou mesmo menos na maioría dos casos e nunha contorna moito máis humanizada, cun vinilo en gran formato dun bosque decorando a sala onde se atopa o equipo.

“Permitirá empregar técnicas como a intensidade modulada e realizar tratamentos hipofraccionados. Isto implica programar menos sesións e doses máis altas cada día para que poida haber unha maior rotación de pacientes, o que redundará nunha menor lista de espera”, subliña Luis Zugazabeitia, xefe de servizo de Oncoloxía Radioterápica.

O servizo trata a uns 350 pacientes oncolóxicos ao ano e o acelerador tratará todo tipo de tumores, sendo os máis frecuentes os de próstata, mama e recto. “É un salto de calidade moi importante que permitirá tratar de forma moi individualizada a cada paciente, cun control exhaustivo para garantir que irradiamos o volume exacto e minimizar as doses nos tecidos sans”, indica Zugazabeitia.

O equipo chegou ao hospital Ribera Povisa a mediados do mes de xullo para a súa montaxe, que se prolongou durante un mes tras recibir a autorización do Consello de Seguridade Nuclear. “Previamente a que chegase o acelerador tívose que reformar a sala blindada de tratamento, nos meses de marzo e abril, para adaptarse ás novas dimensións do equipo”, explica Juan García, xefe de servizo de Radiofísica, que remarca que o investimento tamén inclúe un equipamento informático de última xeración para a planificación dos tratamentos de radioterapia, en cuxo manexo óptimo está a formarse o servizo.

Tras tres semanas de posta a punto, o fabricante Elekta e o servizo de Radiofísica e Protección Radiolóxica atópanse actualmente realizando as probas de aceptación para comprobar que todo funciona correctamente, incluíndo os feixes de radiación. Prevese que o novo acelerador estea plenamente operativo o próximo mes de novembro.