Baiona reforza a limpeza de contedores

Nos últimos días, o Concello de Baiona, a través da Concellería de Medio Ambiente, iniciou unha acción especial de limpeza interior e exterior de contedores de residuos urbanos, así como da súa contorna máis próxima, nas estacións de contedores coas que conta o municipio.

Estas limpezas interiores e exteriores dos contedores realízanse de dúas formas distintas dependendo do tipo de contedor. En canto á limpeza de contedores de cor verde, esta realízase cun camión especial no que se introduce o contedor, previamente baleirado, ao que se aplica xabón e auga a elevada temperatura. Unha vez dentro do camión, o contedor ábrese para que a limpeza póidase realizar por dentro e por fóra do mesmo. En canto aos de cor gris, a limpeza está a levarse a cabo cunha solución hixienizante e odorizante a presión. Esta mesma solución utilízase no chan onde se sitúan ambos os dous tipos de contedores, e compleméntase coa retirada de restos que poidan quedar enganchados, herbas dos bordos, así como os residuos que indebidamente os cidadáns deixan depositados no exterior.

Esta iniciativa responde a unha necesidade de reforzo de limpeza dos contedores e as súas contornas pola suma dunha serie de circunstancias excepcionais e que van desde un maior uso cidadán (en ocasións indebido, ao deixar residuos nos exteriores que se converten en improvisados puntos limpos), así como as modificacións derivadas da crise do coronavirus. “O obxectivo é mellorar o aspecto que presentan os contedores e as súas contornas reforzando as limpezas e apelando á colaboración cidadá para un uso correcto, respectando os horarios de depósito, separando para a reciclaxe, etc.”, destaca o Alcalde, Carlos Gómez Prado.

Ademais continúase cos labores de desinfección con frecuencia diaria e nocturna dos parques infantís e biosaudables, da contorna de centros educativos, así como nas zonas de maior afluencia de persoas do municipio. Estes baldeos veñen desenvolvéndose desde o inicio da alarma sanitaria polo COVID 19.