O muíño de Porto do Molle continúa abandonado ano e medio despois de anunciarse a súa rehabilitación

O Muíño de Porto do Molle é un ben catalogado da parroquia de Nigrán, de titularidade municipal, en estado ruinoso e nunha evidente situación de abandono. Trátase dun dos máis grandes da comarca, con 25 metros de lonxitude, estimándose a súa orixe no século XVIII, destacando os tres arcos de medio punto polos que pasaba a auga. A levada que o abastecía, así como a canalización que devolvía a auga ao río Muíños, quedaron xa soterradas coas obras e movementos de terras no parque empresarial.

No ano 2018 tras producirse o cambio da persoa que ostenta a delegación do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo, o novo Delegado, David Regades, aos poucos meses de ser designado, acudiu en compañía do goberno municipal de Nigrán a visitar o muíño e fotografarse diante del, anunciando o concello, a través dos medios de comunicación, que Nigrán e Zona Franca chegaran a un acordo para a súa rehabilitación, pois o inmoble está situado dentro do parque empresarial de Porto do Molle, de titularidade do Consorcio.

Transcorridos dous anos dende ese anuncio, a realidade é que non se materializou ningunha acción para levala a cabo, mentres o muíño, dependendo das épocas, permanece invadido pola maleza que ameaza coa súa completa destrución.

É por isto que o BNG de Nigrán, por medio do seu responsable local, Xavier Rodríguez, instou xa a finais do ano pasado á Consellería de Cultura da Xunta a exercer as competencias de inspección e vixilancia que a lei lle outorga fronte ao Concello de Nigrán para evitar a desaparición dun ben catalogado.

“Desgraciadamente pasa o tempo e, nin o Concello de Nigrán, de cuxa propiedade é o muíño, nin Zona Franca, titular do polígono no que está situado, nin a Xunta de Galicia, que ten a competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural da comunidade, fan nada ao respecto. En tanto, o inmoble vaise deteriorando cada vez máis camiñando cara a súa desaparición”, conclúe Rodríguez.