Máis de 68.500 autónomos de Galicia perciben hoxe a prestación extraordinaria por cesamento de actividade

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, informou de que hoxe 68.576 autónomas e autónomos de Galicia perciben a prestación extraordinaria por cesamento de actividade. Este segundo ingreso chega coa medida desenvolvida por mor da pandemia do COVID-19.

A medida implica tamén a exoneración de cotas á Seguridade Social de forma temporal. Ademais, os beneficiarios percibirán esta axuda ata o último día do mes que finalice o estado de alarma. Por iso, Javier Losada destacou o gran esforzo do Goberno e o compromiso asina para non deixar a ninguén atrás e dar resposta aos colectivos máis vulnerables.

Así, ata o de agora presentáronse en Galicia 71.684 solicitudes e resolvéronse favorablemente 68.576, o que supón preto do 96%, no que representa un gran esforzo de tramitación por parte da Administración.

De feito, é a primeira vez na historia na que o pago de prestacións anticípase desde o día 10 a finais do mes anterior.

DATOS XERAIS

Hoxe 1.154.195 autónomos van percibir a prestación extraordinaria por cesamento de actividade, o que supón outra inxección de 641,2 millóns de euros. Esta prestación, que conleva a exoneración de cotas á Seguridade Social de forma temporal, foi aprobada na Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, tras a declaración do estado de alarma.

O pasado 17 de abril, xa se realizou o ingreso da primeira mensualidade a 919.173 autónomos, o que supuxo unha inxección de 670,9 millóns de euros, correspondente ao período entre o 14 de marzo e esa data. Agora, eses autónomos percibiron media mensualidade. Ademais, incorporáronse 235.574 novas prestacións.

Ten acceso a esta prestación calquera traballador por conta propia inscrito no réxime correspondente que se vexa afectado polo peche de negocios debido á declaración do estado de alarma ou cuxa facturación caia no mes un 75% respecto a a media mensual do semestre anterior. No caso dalgúns colectivos como o réxime agrario, do mar – cunhas actividades moi estacionais- ou da cultura e o espectáculo, o período de cálculo adáptase ás peculiaridades deses sectores.

Os autónomos beneficiarios da prestación que poidan abrir o seu negocio ao comezo da desescalada seguirán percibíndoa ata o último día do mes que finalice o estado de alarma. A axuda busca protexer a falta de ingresos dos autónomos nesta situación excepcional e contribuír á supervivencia do seu negocio.

A data 28 de abril, 1.233.744 traballadores por conta propia solicitaron esta prestación extraordinaria ás mutuas colaboradoras da Seguridade Social. Aprobáronse o 93% das solicitudes tramitadas e hai un 4% pendente de avaliar. A prestación ten unha contía do 70% da base reguladora, é dicir, un mínimo de 661 euros no caso dos que cotizan pola base mínima.

Para solicitala non se esixe período mínimo de cotización esixido para outras prestacións, só é necesario estar en alta como autónomo no réxime correspondente e acharse ao corrente de pago das cotizacións sociais. Ademais, é compatible con calquera outra prestación da Seguridade Social que o solicitante viñese percibindo, por exemplo, orfandade ou viuvez, e fóra compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.