Recomendacións e consellos do Servizo Público de Emprego Estatal ante o COVID-19

A Delegación do Goberno en Galicia quere trasladar á cidadanía as recomendacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ante a situación provocada pola evolución do COVID-19 para atender unha demanda sen precedentes de consultas e de solicitudes. O delegado do Goberno, Javier Losada, lembrou que aínda que as oficinas do SEPE non atenden ao público, o persoal segue traballando desde elas para tramitar as solicitudes que se reciban e que se reforzaron os medios de atención non presencial.

As recomendacións máis importantes son as referidas ás tramitacións dos ERTES causados polo COVID-19, sobre todo as referidas ás solicitudes. O delegado do Goberno insistiu en que os traballadores afectados por este tipo de expedientes non deben solicitar cita previa nin dirixirse ao SEPE debido a que é a empresa a que realiza de forma colectiva a solicitude.

Javier Losada lembra que todos estes consellos están dispoñibles tamén na páxina web do SEPE e nas súas redes sociais e apela a un uso responsable das vías de atención para evitar o colapso. Así, lembra que unha vez efectuadas as solicitudes será o Servizo Público o que se poñerá en contacto o máis axiña posible co traballador.

VÍAS DE COMUNICACIÓN E DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Información para persoas afectadas por ERTEs: suspensións temporais de contratos e reducións temporais de xornada

• Todas as persoas traballadoras afectadas por un ERTE ocasionado polo COVID-19 terán dereito ao recoñecemento da prestación por desemprego, aínda que non cotizasen o período mínimo necesario para iso.

• As persoas afectadas por un ERTE deste tipo NON TEÑEN QUE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE PARA SOLICITAR A SÚA PRESTACIÓN ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

• Son as EMPRESAS que presentaron un ERTE polas devanditas causas as que farán a solicitude colectiva das prestacións por desemprego en nome de todos os traballadores afectados ante o SEPE. O único que ten que facer o traballador é autorizar á súa empresa para que envíe os seus datos ao SEPE.

• O SEPE articulou un procedemento específico para que as empresas (directamente ou a través das súas asesorías) comuniquen os datos de cada traballador afectado polo ERTE.

• Púxose ao dispor das empresas un persoal para o envío da información dos traballadores por cada un dos centros de traballo. Este persoal pódese descargar desde o sitio http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html.

• Os traballadores non deben dirixirse ao SEPE para consultar o estado do seu expediente nin para ningunha outra xestión. O recoñecemento das prestacións vai ser automático, aínda que, co volume de expedientes previsto, o pago das prestacións pode demorarse. Desde o SEPE traballan para que ese tempo sexa o menor posible.

Información para persoas en situación de desemprego non afectadas por un ERTE

Deberán presentar a súa solicitude de prestación ante o SEPE. Neste momento pódese presentar solicitude ao SEPE a través dunha das vías seguintes:

• Pode realizarse o trámite por vía telemática na sede electrónica se se dispón de DNI electrónico, certificado dixital ou cl@ve.

• Pódese contactar co SEPE a través do servizo de atención telefónica. O elevado número de chamadas fai que se produza unha saturación das liñas nalgúns momentos, a pesar de ampliarse o horario de atención.

• Está dispoñible un formulario de pre-solicitude dispoñible durante o período de vixencia das medidas extraordinarias COVID-19. Este formulario NON É DE APLICACIÓN SE A PERSOA ESTÁ AFECTADA POR UN ERTE.

OUTRA INFORMACIÓN XERAL:

• Toda a información sobre as medidas que se van poñendo en marcha ante o COVID- 19 está na web do SEPE e nas súas redes sociais.

• O SEPE, xunto ás CC.AA. está a impulsar medidas para asegurar a inscrición como demandante de emprego. Todos os Servizos Públicos de Emprego autonómicos permiten a inscrición de demanda por medios non presenciais e non se teñen que renovar as demandas (“selar o paro”), permanecendo en alta.

• Lémbrase que os prazos están suspendidos, que non corren e que non se perderán días de dereito por presentar a solicitude fóra de prazo.

• Nos subsidios, non se ten que solicitar a prórroga do subsidio, manténdose o pago do mesmo transcorridos os 6 meses de prazo.

• No subsidio para traballadores maiores de 52 anos, non se interromperá o pago dos subsidios por desemprego pola falta de presentación da Declaración Anual de Rendas (DAR).