O Goberno declarará mañá o estado de alarma polo coronavirus

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, anunciou, nunha declaración institucional, que o Consello de Ministros reunirase mañá con carácter extraordinario para acordar o estado de alarma en toda España durante un máximo de quince días, de acordo co establecido no artigo 116.2 da Constitución.

Sánchez afirmou que o Estado contará así con instrumentos excepcionais para actuar con axilidade e contundencia e protexer mellor a saúde da cidadanía, á que pediu cumprir a machada as indicacións dos expertos e colaborar unida para vencer ao virus.

Declaración

«Boas tardes, estimados compatriotas.

No día de hoxe, acabo de comunicar ao xefe do Estado a celebración mañá dun Consello de Ministros extraordinario para decretar o estado de alarma en todo o noso país, en toda España durante os próximos 15 días.

O estado de alarma é un instrumento do noso Estado de dereito, recollido pola nosa Constitución, para afrontar crises tan extraordinarias como a que, desgraciadamente, está a sufrir o mundo e tamén o noso país.

A emerxencia sanitaria e social xerada polo coronavirus, coñecido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como as que a lei contempla para dotar ao Goberno de España de recursos legais tamén extraordinarios.

Na reunión prevista para mañá, o Consello de Ministros extraordinario adoptará un conxunto de decisións excepcionais ao amparo da declaración do estado de alarma que se vai a decretar mañá. Estas decisións estarán orientadas a mobilizar todos os recursos do conxunto do Estado para protexer mellor a saúde de todos os cidadáns. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civís como tamén militares, para a protección de todos os cidadáns, en particular dos que resulten máis vulnerables fronte ao virus pola súa idade ou por outros procedementos previos. E tamén para responder á emerxencia social e económica coa máxima axilidade e contundencia.

Queremos a máxima coordinación de recursos, eficiente e garantida do conxunto de administracións públicas, e o seu mellor funcionamento. O Goberno de España vai protexer a todos os cidadáns e vai garantir as condicións de vida adecuadas para frear a pandemia coa menor afectación posible.

Naturalmente, dispóñome a dar conta de inmediato ao Congreso dos Deputados. Xa informei á presidenta do Congreso. Trasladei tamén ás principais forzas políticas esta decisión. Outro tanto vou facer cos presidentes autonómicos con quen manterei unha conversación telefónica esta mesma tarde. A todos eles e a todas elas, quero trasladarlles por anticipado o meu recoñecemento polo traballo que veñen facendo cada un desde as súas institucións e as súas responsabilidades. Tamén a miña gratitude pola súa comprensión ante estas decisións que se dirixen a combater unha emerxencia que ameaza a saúde e o benestar de todos e que non atende a fronteiras nin internas nin externas.

Estamos só nunha primeira fase do combate fronte ao virus que libran todos os países do mundo e, en particular, o noso continente, Europa. Espérannos, como dixen ao principio da semana, semanas moi duras. Dixemos que virían días difíciles e tomamos medidas á altura desa dificultade e non cabe descartar que na próxima semana alcancemos, desgraciadamente, os máis de 10.000 afectados.

Todo o esforzo das autoridades sanitarias, tanto internacionais como nacionais e autonómicas, está dirixido a evitar unha propagación demasiado rápida do virus para poder así auxiliar aos pacientes que, pola súa idade ou por doenzas previas, sexan máis vulnerables e precisen a necesaria atención hospitalaria.

Todos temos unha tarefa e unha misión nos próximos días, nas próximas semanas, e non é menor.

A primeira liña fórmana os profesionais da saúde, noso escudo fronte ao virus. Eles, coa súa entrega, co seu sacrificio, protéxennos a todos e merecen o recoñecemento e a gratitude de todos.

A misión das autoridades sanitarias nacionais e autonómicas é tamén clara: proporcionar aos profesionais os medios para desenvolver o seu labor e manter e reforzar a extraordinaria coordinación que desenvolveron nestas últimas semanas.

Quero tamén trasladar unha mensaxe moi especial aos nosos maiores e ás persoas con enfermidades crónicas que, loxicamente, debilitan as súas defensas: deben protexerse ao máximo fronte á infección, evitar custe o que custe os contactos e a exposición en espazos públicos.

Tamén me gustaría dirixirme aos mozos, quen ten tamén unha misión decisiva. É certo que pola súa vitalidade poden sentirse ao abrigo dos efectos máis severos do virus, pero poden actuar como transmisores a outras persoas próximas moito máis vulnerables. A súa colaboración, a colaboración dos mozos é decisiva para cortar os contagios e, por iso, deben limitar os contactos e manter a distancia social.

E a todas e a todos, queridos compatriotas, temos, por suposto, un deber persoal, que é seguir a machada as indicacións dos expertos e colaborar unidos para vencer ao virus coa máxima responsabilidade e tamén coa absoluta disciplina social.

Vino dicindo ao longo desta semana, faremos desde o Goberno de España o que faga falta, cando faga falta e onde faga falta.

A declaración do estado de alarma permite mobilizar ao máximo os recursos materiais para combater o virus. Pero tamén me ides a permitir que haxa un recurso fundamental que está máis aló de calquera lei ou decreto e ao que me gustaría apelar directamente aos compatriotas. A vitoria depende de cada un de nós, no noso fogar, na nosa familia, no traballo ou na nosa veciñanza.

O heroísmo consiste tamén en lavarse as mans, en quedarse na casa e en protexerse a un mesmo para protexer ao conxunto da cidadanía. Tardaremos semanas, vai ser moi duro e difícil, pero imos parar o virus. Iso é seguro. Con unidade, con responsabilidade e con disciplina social.

Superaremos esta emerxencia amparándonos no consello da ciencia e apoiándonos en todos os recursos do Estado. Pero tamén é seguro que o conseguiremos antes e cos menores danos humanos, económicos e sociais posibles se o facemos unidos e cumprindo cada cal co noso deber. Este virus pararémolo unidos.

Moitas grazas. Boas tardes».