O sector BioTech da Eurorrexión afiánzase en Porto do Molle cunha rede de Hubs

Para poñer en marcha unha rede de Hubs destinados a ofrecer servizos de información online, asesoramento e coaching para as empresas e start-ups do sector bio, o partenariado de entidades participantes no proxecto CT-Bio, celebrou esta mañá a súa oitava reunión nas instalacións do Consorcio da Zona Franca en Nigrán. O delegado David Regades, presidiu esta reunión das seis entidades promotoras do clúster transfronteirizo de Biotecnoloxía Galicia-Norte de Portugal -USC, CZFV, Bioga, Universidade do Miño, P-Bio e o INL- un proxecto cofinanciado pola Unión Europea, a través do FEDER, que aposta pola «hibridación do sector biotech con outros sectores estratéxicos para conseguir melloras competitivas».

Na devandita reunión, ademais presentar a rede de Hubs e os diferentes servizos que se xestionarán para o impulso do “emprendedor bio” informouse dunha nova incorporación, que contará desde hoxe co International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) como novo socio, e do cambio de líder, que pasa a ser a Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Novos espazos e ferramentas para o emprendedor bio

Regades valorou moi positivamente a posta en marcha efectiva da rede de Hubs da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal xa que estes Hubs “son espazos para o encontro, o intercambio e a inspiración. Un concentrador de servizos definitivo para o desenvolvemento deste sector de futuro xa que aumentarán a velocidade de traballo e a efectividade na transmisión de información” declarou.

Esta rede, estará formada por un total de catro espazos, dous deles situados en Portugal, concretamente no INL e na Universidade do Minho, e os outros dous en Galicia, nas instalacións da USC e no CZFV. Este último, situado no edificio Tecnolóxico de Porto do Molle, contará cun total de dúas salas e un laboratorio destinados a empresas e emprendedores do sector bio.

O acceso a devanditos Hubs será totalmente gratuíto para todas aquelas persoas que se atopen desenvolvendo un proxecto relacionado co sector bio.

Servizos enfocados ao apoio nas diferentes etapas da vida do proxecto

Ademais do propio espazo, estes Hubs, ofrecen por unha banda servizos de información online e fomento de oportunidades de negocio para empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, e, doutra banda, acceso a servizos de asesoramento especializado, formación e información para aquelas empresas e startups que o desexen.

POCTEP CT-Bio: consolidación, crecemento e competitividade do sector biotecnolóxico transfronteirizo

O obxectivo xeral do proxecto europeo é promover a cooperación, a integración e a competitividade do sector biotecnolóxico no espazo Galicia-Norte de Portugal, para converter a Eurorrexión nun “Polo de excelencia territorial en biotecnoloxía”.

Como obxectivo final aspírase á creación dun Clúster Transfronteirizo de Biotecnoloxía Galicia-Norte de Portugal que opere como un axente de promoción da competitividade sectorial, prestando servizos avanzados do desenvolvemento empresarial e integración na cadea de valor.

A súa finalidade é a de contribuír á aceleración do talento individual e grupal do capital humano do sector e fomentar, así, a súa proxección internacional e o acceso a mercados exteriores.