Buscan a 50 persoas interesadas en formarse e traballar no sector azul

O Proxecto Jarcia é un proxecto de emprego destinado a conseguir emprego de calidade dentro do sector azul (relacionado co sector mariño). É levado a cabo en Vigo pola asociación Rede Española de Entidades polo Emprego, Rede Araña en colaboración coa entidade CIMO. Devandito proxecto está financiado polo Fondo Social Europeo a través da convocatoria de Subvencións 2017 do Programa Empleaverde da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

O obxectivo do programa é conseguir formación e un emprego de calidade a un número mínimo de 50 persoas no sector azul. O programa é completamente gratuíto para todas as persoas que decidan participar nel, xa que está cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Só ten dous requisitos: posuír DNI ou tarxeta de residencia e estar inscrito como demandante de emprego nas oficinas de INEM. Estes serían os dous requisitos de acceso que se esixen, xa que é un proxecto para persoas en situación de desemprego.

Está destinado a dúas accións fundamentais. Por unha banda, ofrécese formación no sector azul, e polo outro se axuda e asesora na inserción laboral nos sectores de emprego azul. Cada persoa pode decidir participar nas accións que prefira, non hai que participar obrigatoriamente en todas. Estas dúas tarefas realízanse a través de diferentes accións:

  • Acción de acompañamento INTERMEDIA AZUL cuxo obxectivo principal é a intermediación laboral entre as empresas de economía azul e as persoas beneficiarias do proxecto. Esta acción permite á vez contactar con empresas do sector azul e coñecer as súas necesidades de emprego para posteriormente ofrecerlles a posibles traballadores que encaixen co que están a buscar.
  • Acción de innovación social ADESTRA AZUL que ten como obxectivo que, unha vez coñecemos as necesidades das empresas participantes, o adestramento individual das persoas beneficiarias do programa para conseguir un emprego azul de calidade. Rede Rabuña ofertará aos nosos usuarios sesións individualizadas para axudarlles no proceso de procura de emprego e proveraos das habilidades sociais necesarias para favorecer as contratacións. Traballaranse aspectos como elaboración de currículos e cartas de presentación, como e onde buscar emprego, preparación de entrevistas de selección de persoal ou formación en dinámicas de grupo, entre outras cousas.
  • Formación online coa seguinte temática: Roles Profesionais de promoción e venda e O mar: Fonte de emprego sustentable. Que terminan o 1 de outubro.

“Ao mesmo tempo que estamos a facer divulgación do que facemos co obxectivo de conseguir a persoas interesadas en traballar neste sector, tamén facemos unha divulgación do mesmo a empresas que estean vinculadas dunha forma ou outra ao mar. Buscamos a colaboración de empresas vinculadas ao mar cuxas prácticas sexan coherentes coa sustentabilidade ambiental”, sinala Belén Alba, técnica de emprego do Proxecto Jarcia.

“O traballo coas empresas baséase en ofrecerlles un servizo gratuíto de intermediación laboral. Para iso primeiro tentaremos coñecer as súas necesidades e carencias específicas de recursos humanos. Unha vez que temos coñecemento da súa situación e do que buscan, nós ofrecemos un servizo que pretende conseguir aforrarlles tempo nos seus procesos de selección. De entre os perfís dos nosos usuarios, seleccionamos a aqueles que encaixen coas demandas de cada empresa e engadirémolos ao seu proceso de selección de persoal”.

As persoas interesadas en participar no Programa, de carácter gratuíto, poden informarse través da web www.empleoenred.org, ou en www.cimo.org. Para contactar persoalmente con eles pódese chamar aos Tel. 988 39 15 15 / 673 64 09 95 ou enviar un email a empleoazul@cimo.org.