A Campaña “Separar con xeito” informa da separación de residuos no mercado de Sabarís

O Concello de Baiona, a través da Concellería de Medio Ambiente, aposta pola concienciación cidadá sobre a correcta separación dos residuos. Coincidindo cun dos días de gran afluencia de público no mercado de Sabarís, en colaboración coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta de Galicia e Ecoembes, realizouse unha xornada divulgativa para estimular a concienciación cidadá sobre a necesidade de separar os residuos sólidos urbanos e favorecer a reciclaxe.

Esta campaña xenérica que leva por título «Separar con xeito para reciclar a feito» informou aos veciños e veciñas da necesidade de depositar os residuos orgánicos nos contedores verdes, as latas e envases de plástico nos de cor amarela e os de cartón, papeis, xornais e revistas nos envases azuis.

Para maior visibilidade desta iniciativa instalouse unha carpa informativa na Avenida Julián Valverde, á beira dos postos de venda habituais, desde as 10:30 ás 13:30 horas, atendida por persoal especializado, para poder solucionar calquera dúbida que se puidese producir respecto diso e colaborar cos cidadáns en lograr unha maior conciencia sustentable e de respecto polo medio ambiente. Os responsables da caseta foron dando directrices e pautas aos particulares interesados de como separar correctamente os residuos domésticos. A campaña incide, ademais, e de forma específica, na importancia de diferenciar os tipos de residuos inorgánicos.

Anuncios