“Estamos nun bo momento económico para facer fronte ás demandas do GES”

FOTO: ALBERTO RODRÍGUEZ // Alberto Valverde no Pleno de Nigrán.

O Grupo Municipal do Partido Popular de Nigrán asegura que estamos no momento perfecto, se hai vontade política, para resolver dunha vez por todas, a situación do GES no Val Miñor.

O GES está a financiarse a través dun convenio coa Xunta de Galicia no cal esta achega o 60 % e o resto asúmeo a Mancomunidade do Val Miñor. O Grupo Municipal incide en que se debe esixir á Deputación de Pontevedra “que se comprometa con este grupo de profesionais, algo que polo momento non está a facer xa que mentres nas demais provincias son as deputacións as que colaboran cos concellos para pagar ese 40 % do convenio coa Xunta, a Deputación de Pontevedra é a única que non achega nada”. Por iso pídese que o alcalde de Nigrán esixa á Deputación de Pontevedra, da que forma parte, que se implique e achega economicamente para que se poida mellorar a situación dos profesionais do GES e póidanse cumprir as súas reivindicacións de forma inmediata.

O Grupo Municipal Popular asegura ademais que “estamos nun bo momento económico para facer fronte ás demandas do GES. Lembrar que incluso onte mesmo o Concello de Nigrán aprobou unha modificación de crédito de case 300.000 euros para proceder a ter débeda cero cos bancos, derrogou unha taxa que lle permitía ingresar cada ano uns 65 M euros e aos que por tanto renuncia, é un concello que ten un remanente de tesourería superior aos 5 MM de euros, e ademais, os tres concellos do Val Miñor son concellos nestes momentos saneados”.

Ademais, os populares inciden en que se debe abrir outra vía de financiamento que establece a Lei de Facendas Locais, a través dos FONDOS UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradas). Estes fondos proceden das compañías aseguradoras, quen debe contribuír ao sostemento dos servizos de bombeiros a través das achegas provenientes do cobro de taxas por prestación do servizo (taxa que paga o seguro que cobre a un ben incendiado), e a través de contribucións provenientes do 5 % dos primas contra incendios que se formalizan en cada concello. “Desta forma, tanto o Concello de Nigrán (o que se podería realizar desde a Mancomunidade esixindo o dos 3 concellos) poderían reclamar a UNESPA as contías que lle corresponden en base ás pólizas asinadas no noso municipio e que se poden destinar segundo establece a propia lei, a gasto corrente e recursos humanos (soldos), e a investimentos como a compra de equipos, vehículos, mellora e reforma de instalacións, etc”.

Por outra banda o Grupo Municipal Popular lembra que “escoitamos ao goberno socialista tentando utilizar politicamente os lamentables incendios sufridos no noso municipio. Tamén pediron maior coordinación e maiores medios a outras administracións como a Xunta de Galicia, cando o propio goberno local mantivo unha total descoordinación, e cando hai que denunciar que o actual goberno socialista de Nigrán no ano 2016 rexeitou asinar un convenio coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para actuacións para a prevención e defensa contra os incendios forestais”.

Ademais, lembra que o alcalde mente cando quixo xustificar esta non asina de convenio asegurando que esa proposta foi no 2014 cando el non era alcalde. “Esa afirmación é falsa dobremente: por unha banda, no 2014 ese convenio non se asinou a través do Concello de Nigrán porque se optou por facelo a través da propia Mancomunidade do Val Miñor; e en segundo lugar, porque en abril de 2016 o alcalde recibe carta de Medio Rural sinalando a posibilidade de acollerse a este convenio e que tería validez para os anos 2016, 2017 e 2018, e nin a través do Concello nin a través da Mancomunidade realizáronse, polo que o alcalde optou por facer caso omiso a dita proposta”.