As axudas da Xunta poderán cubrir ata o 100% das obras de reparación das vivendas afectadas polos incendios

A Xunta de Galicia habilitará nos vindeiros días axudas para a recuperación das vivendas afectadas polos incendios dos días 14, 15 e 16 de outubro e para pagar o alugueiro do realoxo temporal noutro inmoble.

Cando as axudas teñan por finalidade a recuperación da vivenda habitual, poderán cubrir ata o 100% do custo das obras de reparación, chegando a preto de 100.000 euros. O límite máximo do importe da axuda será o 75% do valor establecido para as vivendas protexidas no municipio correspondente.

As axudas á rehabilitación de vivendas afetadas polos lumes poderán solicitarse tamén para a reparación de vivendas ocasionais (40.000 euros, aproximadamente), construcións anexas á vivenda principal e enxoval doméstico (3.000 euros en ambos os dous casos).

Estas axudas serán complementarias das posibles compensacións económicas que paguen as compañías aseguradoras. Ademais, cubrirán as obras de reparación mesmo aínda que se teñan iniciado antes da apertura do prazo para solicitar a as axudas.

Poderán solicitalas propietarios e usufructuarios das vivendas e disporán de prazo ata 2020 para executar as obras.

Ademais de axudar economicamente á recuperación das vivendas afectadas polos incendios da pasada fin de semana, a Xunta de Galicia habilitará tamén unha liña de axudas, compatible coa anterior, para pagar o alugueiro dunha vivenda destinada ao realoxo temporal das familias afectadas.

O Goberno galego pagará ata 450 euros durante 2 anos polos alugueiros que se formalicen con posterioridade ao día 14 de outubro como consecuencia da necesidade de abandonar a vivenda habitual a causa da vaga de lumes.

Percibirán, ademais, unha axuda extraordinaria de 600 euros para formalizar a fianza e as altas dos subministros.