O PP denuncia a paralización das actuacións no Río Muíños e a súa área de influencia

O Partido Popular de Nigrán, a través do seu Grupo Municipal, denuncia de novo os incumprimentos do actual equipo de goberno para co Río Muíños e a súa área de influencia ambiental.

Lembran que pasaron xa máis de 18 meses desde que o alcalde, Juan González, anunciase o selado do vertedoiro situado á beira da Depuradora de Nigrán. “Seguimos esperando pola devandita actuación. Non só esperamos os veciños de Nigrán, senón a Xunta de Galicia a través dos seus organismos encargados da protección ambiental. E a data de hoxe non hai aínda prazo exacto previsto para o seu peche”.

Fai xa catro meses o alcalde tamén anunciaba que “Nigrán iniciará a área deportiva e de lecer do Río Muíños tras o verán por 600.000 euros”. Os populares sinalan que a data de hoxe pode comprobarse no Perfil do Contratante do Concello a ausencia do anuncio de inicio da tramitación da devandita contratación.

“Debido á contía do devandito contrato a súa tramitación será longa, e dificilmente veremos o inicio desta actuación no primeiro semestre do 2018 e a súa finalización durante o actual mandato municipal. Todo iso a pesar de que os trámites xa llos atopou avanzados o actual equipo de goberno, ao comezo do seu mandato”.

Ademais do anterior, non se sabe en que situación atópase a reparación e posta en valor do muíño sito na Rúa Porto do Molle, nin o destino para dar aos 300.000 euros comprometidos en Convenio para mellorar os accesos ao Parque Empresarial, nin a mellora na Recollida dos Residuos das Empresas sitas no Parque Empresarial, “e así seguiriamos con outro gran número de incógnitas sen aclarar nin resolver sobre ao Río Muíños, Parque Empresarial e zona de influencia”, engaden desde o PP.

Finalmente lembran o novo aparcadoiro público en Praia América, desenvolvido sobre terreos presuntamente municipais, xusto á beira do Río Muíños, ocupando chan ata chegar practicamente á marxe da canle.

“Dita actuación parece que podería ser incompatible coa lexislación actual de Augas de Galicia en canto á protección das marxes dos ríos, ademais de que segundo o propio alcalde no pasado pleno do mes de xullo, non conta co visto e prace e autorizacións deste organismo”, conclúen os populares.