Procesión da Soidade en Baiona

Procesión da Soidade en Baiona. 14 de abril de 2017.