Desencravo e Procesión en Camos

Desencravo e Procesión en Camos. 14 de abril de 2017.