Porto de Panxón

Nesta foto podemos ver o Porto de Panxón, e á esquerda, no areal, labores de marisqueo.

Anuncios