Completada a renovación do abastecemento, pluviais e acometidas eléctricas na rúa Cidade de Vigo

O Concello de Baiona pasou revista este venres aos traballos de humanización que se levan a cabo na rúa Cidade de Vigo dende o pasado mes de novembro. As labores están xa moi avanzadas e esta semana quedaron completadas as labores para renovar redes de abastecemento, pluviais e acometidas eléctricas.

Durante a fin de semana o Concello reforzará a sinalización en toda a zona ao quedar restrinxido o tráfico na rúa Cidade de Vigo a residentes e garaxes e non poder circular durante sábados e domingos pola rúa Carabela La Pinta.

“Os traballos marchan a bo ritmo e esperamos que queden rematados no prazo total de cinco meses, tal e como estaba previsto, para continuar despois polas rúas Laureano Salgado e Marqués de Quintanar”, sinalou a concelleira de Urbanismo e Infraestruturas, Ana Simóns, despois de facer un percorrido polas obras.

A concelleira tamén explicou que todos os venres (11:00 horas) os responsables da dirección da obra están a disposición dos veciños e comerciantes para resolver calquera dúbida que teñan ou para coñecer de primeira man a marcha das obras.

O orzamento da execución das obras ascende a 616.606 euros, pero o custe non suporá ningún gasto a maiores para o Concello ao estar asumido pola nova empresa adxudicataria do servizo de abastecemento da auga, Gestagua.

As obras que se levarán a cabo inclúen a renovación de redes de abastecemento e acometidas domiciliarias, renovación da rede de abastecemento do Parador de Turismo; instalación de rede de pluviais e de acometidas a edificios e sumidoiros; renovación da rede de alumeado público, pasando a instalar iluminación led; renovación e ampliación das redes de electricidade de Fenosa; instalación de rego e xardinería; adecuación das instalacións de telecomunicacións e gas; colocación de equipamento e mobiliario urbano; repavimentación da rúa e sinalización.

“Trátase dunha gran obra, moi importante para o municipio. Con esta actuación sumaremos outros 2.044 m2 humanizados aos que posteriormente haberá que engadir o das rúas Laureano Salgado e Marqués de Quintanar”, apuntou o alcalde, Ángel Rodal.

A extensión e límites do ámbito no que se realizan as obras ás que se refire este proxecto de execución implican unha extensión de superficie real de 2.044 metros cadrados aproximadamente.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.