2017-03-31 – Cruce das rúas Cidade de Vigo e Carabela La Pinta

2017-03-31 – Cruce das rúas Cidade de Vigo e Carabela La Pinta