4

4
FOTO: CO-MANDO GHICHAS // Abril 2019. Fumigación diante
das casas. Nigrán.