3

3
FOTO: CO-MANDO GHICHAS // Abril 2019. Fumigación sobre o regato. Estrada de Couso.