A Deputación traballa para reparar os danos producidos polas intensas choivas na EP-2102 entre Nigrán e Vincios

As intensas choivas que se viviron nos últimos días na provincia de Pontevedra seguen a producir incidencias na rede viaria provincial. En concreto, as sufridas especialmente o pasado 1 de xaneiro afectaron a varios puntos do noiro da estrada provincial EP-2102, que une Nigrán e Vincios, onde xa se está a construír un muro de contención para garantir a vialidade e evitar o risco de colapso da estrutura e o derrube da calzada no punto quilométrico 3+000.

Neste punto en concreto, a estrada ten unha sección moi estreita, case sen beiravía e sen berma, e os esvaramentos deixaron o borde da estrada colgando, situación que impedía garantir a estabilidade do noiro nin a seguridade do tráfico. Por esa razón, foi necesario facer un desvío do mesmo, regulando o tráfico alternativo con semáforos, para afastar así as cargas de circulación do borde e evitar que a estrada seguira desmoronándose. Todo isto estaba a provocar un risco e unha grave interferencia no tránsito rodado da estrada, o que fixo necesaria unha actuación de emerxencia para garantir a viabilidade e evitar riscos de danos maiores.

Por iso, a Deputación de Pontevedra procedeu a contratar a obra de emerxencia para a construción dun muro de contención no citado punto quilométrico 3+000 da EP-21202 Nigrán-Vincios. As obras, que xa se está a executar a empresa Cantería y Obras Manuel Vaqueiro S.L.U., ten un custo estimado de 40.000 euros (IVE incluído).