A cobertura de axuda no fogar dispárase en Baiona

A cobertura no Servizo de Axuda no Fogar non deixa de ir en aumento en Baiona e proba diso son os datos obtidos no balance realizado dos últimos seis anos. Se en 2016 as horas mensuais de atención ascendían a unha media de 1.020,19 e un total de 41 persoas atendidas en todo o ano, entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto deste ano a cifra situouse en 2.941,10 entre 81 casos e cabe esperar que unha vez rematado 2022 o resultado sexa maior.

Para o alcalde Carlos Gómez esta tendencia ten unha lectura que responde a un agravamento da situación de moitos dos maiores dependentes, que necesitan un incremento na atención e que repercute de maneira directa nas condicións de contratación do persoal que presta o servizo. “Temos claro que as necesidades van en aumento e hai que cumprilas”, explica o rexedor, quen aclara que este crecemento motivou moitas ampliacións contractuais. Precisamente, o pasado mes de marzo, coincidindo coa finalización do contrato da adxudicataria Idades SL, estableceuse un reaxuste salarial de 12,76 euros por hora laboral e 13,76€ hora extraordinaria impostos non incluídos a unha tarifa plana de 17,06.

As variacións recollidas nos novos pregos que saíron a concurso hai pouco máis dunha semana motivaron que o importe inicial supoña máis do dobre do montante do proceso de 2018, último ano que se sacou a concurso o servizo por un período bianual e prorrogable outros 24 meses. Aquí adxudicouse á actual empresa 327.477 euros e agora sae por 745.629 máis impostos, o que supoñen case 3 millóns por cuadrienio cunha previsión anual de 41.332 horas a razón de 18,04 euros cada unha. Para poder facer fronte a este importe a Administración autonómica cofinancia o servizo achegando 11 euros por hora mentres que en 2023 ascenderá a 12. Así mesmo, e a condición de que a bolsa de dependencia cúbrase ao 100%, poderase recorrer a unha subvención que a Deputación leva concedendo desde 2016 para a modalidade básica de atención de 24.000 euros, algo que garante a cobertura no caso de que exista máis demanda que espazos dispoñibles, aínda que limitado de luns a venres.

Polo momento o prazo de presentación de ofertas aínda segue aberto e as empresas interesadas teñen ata o 10 de novembro para presentar as súas propostas.