O cartón, plástico e voluminosos colapsan a recollida en Baiona

Os colectores cheos é un dos problemas que máis queixas suscita entre os veciños de Baiona e aínda que é certo que a súa configuración é insuficiente, os datos facilitados desde a Administración local tamén reflicten que os hábitos dos usuarios non é que axuden en gran medida a atallar a problemática. E é que o balance de 2020 en toneladas de cascallo, rozas e podas sitúao á cabeza da comarca chegando a triplicar a municipios como Ponteareas.

Desde o Concello inciden en que esta tendencia se viu acentuada desde o cambio de normativa co veto a empresas ás que aplican taxas por uso. Así mesmo, desde a pandemia tamén rexistraron un cambio de hábitos, se antes da crise sanitaria os colectores de recollida selectiva baleirábanse no inverno unha vez por semana e dúas no verán. Agora o servizo está a realizarse a diario tras o boom rexistrado e que tamén afecta aos voluminosos. O alcalde Carlos Gómez explicou que neste sentido se está indo cara atrás e é necesaria a elaboración dunha análise DAFO que estableza o punto en que se atopan, cales poderían ser as solucións e o máis importante, canto van custar estes cambios ás arcas públicas. A pesar de que avoga por un servizo municipalizado tampouco se pecha a outras opcións como unha posible privatización. Aínda así, esta posibilidade só exporíase no peor dos escenarios posibles. A pesar de todo manifesta, “non podemos pecharnos a nada”.

O rexedor parte da base de que na actualidade existe un desaxuste nas necesidades reais e as ofertadas e nin os concursos nin os reforzos equilibran a balanza, por exemplo a licitación para o mantemento de zonas verdes, a península de Monte Boi e parroquias. “Adxudicouse por 127.000 euros, se falásemos de condicións reais poñeriámonos como mínimo en 470.000”, asevera, mentres reitera que a cobertura prestada por ese importe é moi insuficiente.

A situación se leva a duras penas en tempada baixa, pero canto chega o verán a poboación multiplícase e o lixo tamén, o habitual é recorrer a un servizo extra contratado baixo o mesmo procedemento e con duración de dous meses. O de 2022 pechouse por 47.000 euros e aínda así tampouco se lograron grandes resultados. A pesar de todo Gómez manifesta que a situación afecta a todos os veciños e que “a limpeza non só débese de ofrecer aos visitantes”.