Juan Carlos Arias, xefe de Cardioloxía de Ribera Povisa, codirixe a nova Área do Corazón de Ribera

O xefe de Cardioloxía de Ribera Povisa, Juan Carlos Arias, coordinará a nova Área do Corazón de Ribera xunto a outros profesionais do grupo sanitario, co obxectivo de ofrecer a mellor atención integral aos pacientes con problemas cardiovasculares. Esta rede, formada por un equipo multidisciplinar cos mellores especialistas de catro dos seus hospitais, está integrada nesta primeira fase por Ribera Povisa (Vigo), os hospitais universitarios de Torrexón e Vinalopó (Elxe) e o hospital de Denia.

A obxectivo da Área do Corazón de Ribera é unificar protocolos de atención cardiovascular, diminuíndo a variabilidade clínica e impulsando melloras organizativas, diagnósticas e terapéuticas, que optimicen os resultados de saúde dos pacientes. E, ao mesmo tempo, facilitar a colaboración interhospitalaria para que os mellores especialistas de cada centro aborden de forma conxunta cada caso, independentemente de onde se atope xeograficamente o enfermo. “Compartir coñecemento e experiencia é camiñar na dirección correcta”, afirma Juan Carlos Arias.

Así, especialistas de Cardioloxía, Cirurxía cardíaca, unidades de arritmia, Rehabilitación cardíaca, Hemodinámica e Anestesioloxía e Reanimación de catro hospitais valorarán e traballarán en equipo para abordar o caso de cada paciente coa máxima calidade, as últimas técnicas diagnósticas e de intervención e a mellor tecnoloxía. Ademais, valores como a experiencia, o trato próximo e humano, a rapidez no diagnóstico e as intervencións, a implicación dos profesionais e a aposta pola investigación e a innovación converten ao equipo de profesionais unidos nesta iniciativa nun dos mellores de España, ao servizo dos pacientes con problemas cardiovasculares, a quen se garante unha atención personalizada.

Os coordinadores da Área do Corazón de Ribera son os doutores Juan Carlos Arias, Eduardo Alegría, Carlos de Diego e Alfonso Valle, xefes dos servizos de Cardioloxía do Hospital Ribera Povisa (Vigo), dos hospitais universitarios de Torrexón e Vinalopó, e do hospital de Denia, ademais dos doutores José Albors, Evaristo Castedo e Paloma Martínez-Cabeza, xefes de Servizo de Cirurxía Cardíaca de Vinalopó e Torrexón respectivamente e o doutor Luis González, coordinador da Unidade de Electrofisioloxía do Hospital Universitario Vinalopó.

Coa posta en marcha da Área do Corazón, o grupo sanitario Ribera reforza a súa aposta polas áreas e servizos transversais, como a súa Área da Mama, o Anel Radiolóxico, Ribeira Lab, Ribeira Dent e Ribeira Estética.