O TSXG obriga á Xunta a establecer os horarios de atracada en Cíes das navieiras

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acolleu en parte o recurso contencioso-administrativo interposto por Navieira Illa de Ons contra a resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do 28 de xullo de 2021 sobre o desembarco de visitantes nas illas Cíes entre o 15 de maio e o 15 de setembro de 2021. A Sala anulou o apartado seis da resolución, no que a Xunta indicou que os horarios para o desembarco no peirao de Rodas serían os remitidos polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, por ser o “órgano titular” desa infraestrutura. Esa resolución, segundo indican os maxistrados, foi diferente ás precedentes, “as cales describiron os horarios de atracada que se autorizaban”.

A sección terceira da Sala do contencioso-administrativo do TSXG entende que a Xunta “tiña que respectar” os precedentes nos que o órgano autonómico “fixou de forma directa os horarios autorizados no peirao de Rodas, que nese punto se axustaron a dereito”. Así, explica que “se a ordenación e control do tráfico marítimo comprende a regulación dos horarios de atracada nos peiraos, non se entende que non abarque tamén as condicións particulares que si que se autorizaron ás navieiras, como determinadas descargas e desembarcos”.

Ademais, os maxistrados recalcan que no Real Decreto 1082/2008, polo cal se traspasou á comunidade autónoma a administración e xestión ordinaria do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, así como a competencia para aprobar e executar o plan reitor do seu uso e xestión, dispúxose que a Xunta “sería competente para outorgar as autorizacións para o transporte marítimo colectivo de visitantes, ‘de forma diaria e cunhas frecuencias preestablecidas’”, autorización que tamén estendía “ás operacións de amarre e atracada das embarcacións no peirao de Rodas”.

Os xuíces subliñan que, a pesar de que “esas claras funcións transferidas” non impedirían que, no lexítimo exercicio das súas competencias sobre tráfico marítimo, o organismo estatal puidese impoñer “condicións previas que debese respectar o autonómico antes de outorgar as autorizacións para o desembarco dos visitantes ao arquipélago, o que aquí non consta, como tampouco que expuxese algún conflito de competencias ou que impugnase as resolucións de autorización dos anos 2016 a 2020, que si fixaron os horarios de atracada e as frecuencias dos servizos”. Por iso, o TSXG acolleu en parte o recurso interposto por Navieira Illa de Ons, que solicitaba que se anulase toda a resolución da Xunta, así como que se lle recoñecese o dereito á prestación deses servizos nos termos que solicitou en novembro de 2020. Contra a sentenza cabe presentar recurso.