Ribera Povisa anuncia a conversión en indefinidos de 30 contratos temporais

A dirección do hospital Ribera Povisa anunciou a contratación con carácter indefinido de 30 traballadores que ata o de agora tiñan un contrato temporal.

Recoñécese así o esforzo e a dedicación deste grupo de profesionais, a maioría dos cales prestan ademais atención directa aos pacientes, e é un paso máis na aposta do Grupo Ribera pola creación de emprego estable. Trátase de 18 auxiliares de enfermería, 7 enfermeiras, 2 médicos, 1 técnico de anatomía patolóxica, 1 técnico de laboratorio e 1 logopeda.

O número de traballadores de Ribera Povisa con contrato indefinido achégase así aos 1.300, o que supón máis do 85% do total do persoal.