O obradoiro de emprego “Pedras do Miñor” rehabilitará as fontes e lavadoiros de Sancho en Nigrán

O Concello de Nigrán rehabilitará senllas fontes e lavadoiros de Sancho de Arriba e de Abaixo (Panxón) e a zona verde que os comunica a través do Obradoiro de Emprego da Mancomunidade “Pedras do Miñor”. Os 16 alumnos-traballadores das especialidades de albanelería e cantería comezaron esta semana as obras para restaurar estes elementos patrimoniais e toda a súa contorna.

O obradoiro, que iniciou a súa andaina en agosto e ten unha duración dun ano, consta deste traballo práctico de rehabilitación de espazos públicos dos tres concellos do Miñor, seleccionando Nigrán estes elementos para o proxecto (en Baiona foi o paseo de Monte Boi e melloras no campo do Aral e en Gondomar tamén incluíron lavadoiros).

“O obxectivo é poñer en valor este espazo singular do barrio de Sancho e crear un lugar amable para a veciñanza, creemos que este era o lugar máis idóneo porque precisamente o que necesita son moitos traballos de cantería”, resume o alcalde e presidente da Mancomunidade, Juan González, quen incide no valor etnográfico das fontes e lavadoiros “como verdadeiros núcleos de cohesión social” no municipio. De feito, a maiores o Concello de Nigrán está a rematar as obras contratadas para rehabilitar, conservar e consolidar sete lavadoiros municipais de Camos, Parada, Priegue e Panxón cun investimento de 100.430 € a cargo do Plan Concellos 2020 (actualmente estase a tramitar xa un segundo plan para chegar a máis).

Esta zona de Sancho resulta especialmente sensible desde o punto de vista patrimonial porque consta dunha rede de rego que conecta diferentes presas de regantes (esta canle será substituída por unha aberta de lastre para ver o discorrer da auga); e, por outra banda, hai unha rede de auga potable que xurde no propio lugar como fontes de uso doméstico aínda moi empregadas pola veciñanza. Ambas fontes e lavadoiros (en Sancho de abaixo con cuberta de formigón) están comunicadas por unha zona verde que tamén se inclúe no proxecto creando un camiño de lousas de granito e compactando toda a superficie.

Os traballos de restauración inclúen todos os elementos: desde o repicado e pintado dos elementos de formigón e novo encintado de cal, ata a substitución de diferentes elementos por pedra ou novas escaleiras con chanzos únicos, creación de pezas singulares en cantería de remate de muros ou substitución de pavimento. A maiores, elimínase o actual mobiliario urbano, totalmente incoherente coa zona, por bancos novos de pedra. “A mellora vai ser absoluta e significará recuperar e dar a coñecer esta contorna para todo o municipio”, sintetiza González.

Os 16 alumnos-traballadores (8 de cantería e 8 de albanelería), estaban en situación de desemprego e foron seleccionados desde a Oficina de Emprego de Baiona para ser todos da comarca, percibindo durante a realización do obradoiro o salario mínimo interprofesional por unha xornada completa. Cómpre destacar a gran necesidade de man de obra no sector da construción, motivo polo que a Mancomunidade se decantou por organizar “Pedras do Miñor”. “Moitos destes alumnos sairán de aquí xa con traballo e outros o encontrarán inmediatamente porque hai gran demanda e a formación que están a recibir é de excelente calidade, a proba é o resultado das rehabilitacións”, finaliza González.