Nigrán adxudica a “Atendo Calidade” o Servizo de Axuda no Fogar por 580.000 € anuais

O Concello de Nigrán vén de adxudicar o Servizo de Axuda no Fogar á empresa “Atendo Calidade” aumentando a licitación de 165.000 €/anuais a 580.000 € e primando por vez primeira a calidade sobre a oferta económica. A duración do contrato será de dous anos con posibilidade de aumentalo a outros dous, sumando un total de 2.319.000 €, cifra histórica neste servizo de carácter social. Este gran incremento responde, principalmente, á vontade do goberno local de duplicar o número de beneficiarios, sendo actualmente unhas 60 persoas. En total, presentáronse 13 ofertas, resultando finalmente “Atendo Calidade” a seleccionada (mesma empresa que exerceu ata agora co contrato prorrogado). Esta emprenderá na vindeira semana o seu traballo co novo contrato.

“Este servizo clave da nosa política municipal ‘Un Nigrán para todos’ é básico para mellorar a calidade de vida das persoas dependentes porque atende practicamente a todos os aspectos da súa vida cotiá para que poidan seguir vivindo nos seus domicilios sen caer na exclusión social, ademais, é compatible con outros servizos como Xantar na Casa”, destaca o alcalde, Juan González.

Desde a Concellería destacan a principal novidade, que é que se baremou a garantía da calidade do servizo por riba da mellor oferta económica e incluíu tamén como puntuable a mellora das condicións laborais dos empregados co obxectivo de garantir máis xornadas laborais completas. Ademais, o contrato por vez primeira dá cobertura a todos os días da semana incluídos sábados pola tarde, domingos e festivos (a intensidade horaria depende de cada programa individualizado pero nunca será inferior a unha hora diaria).

Entre os criterios vinculados coa calidade figurou o apartado de “melloras de axudas técnicas” comprendendo tres lotes nos que se especificaron achegas da empresa como cadeiras de rodas, guindastres de mobilización persoal con arnés universal, camas articuladas, asentos xiratorios de bañeira, muletas, almofadas antiescaras, andadores… Valorouse tamén as melloras relativas a atencións complementarias, como por exemplo, o servizo profesional de fisioterapia a domicilio ou de podoloxía, o acompañamento, ou unha bolsa de horas a maiores dun máximo de 350 horas/ano. Igualmente, o contrato adaptouse á nova realidade sanitaria ao especificar que corre a conta da empresa fornecer de máscaras ou xel hidroalcohólico aos empregados (ao marxe da vestimenta ou transporte, que tamén). Finalmente, o contrato mesmo regula a cobertura dos servizos mínimos en caso de folga legal do servizo.

Favorecer a autonomía

O Servizo de Axuda no Fogar está dirixido a mellorar a calidade de vida das persoas usuarias (dependentes ou persoas maiores con déficits de autonomía) favorecendo a autonomía no seu domicilio mantendo as súas redes de relación familiar e social, retardando ou evitando a institucionalización ou exclusión social. Para elo, o usuario recibe axuda nas actividades da súa vida diaria (hixiene persoal, apoio en cambios posturais, supervisión do réxime alimenticio ou de medicación…), de acompañamento para consultas ou tratamentos ou xestións e de necesidades domésticas da vivenda (limpeza, compra ou preparación de alimentos, lavado de prendas…), de atención psicosocial e educativo.