Leira do Aral

Leira do Aral antes de ser derrubado para convertese en zona pública. 25 de marzo de 1994. Arquivo de Pepe Costas.