En-Colectivo pide o apoio da sociedade para solicitar ao goberno que anule a concesión da AP-9

FOTO: MINISTERIO DE FOMENTO // Ponte de Rande.

Tras a apertura dun procedemento de infracción contra España por incumprimento da normativa da Unión Europea nas prórrogas da concesión da Autoestrada AP-9, a asociación de consumidores En-Colectivo puxo en marcha unha recollida de firmas para solicitar ao Goberno de España que asuma as consecuencias das ilegalidades cometidas e anule a concesión a AUDASA que ten vixencia ata 2048.

A través da súa páxina web (www.en-colectivo.com), a Asociación demanda o apoio a toda a sociedade para conseguir que o Estado deixe de illar a Galicia e que os custos dos erros que se produciron nas prórrogas da concesión da AP-9 non teñan que ser asumidos e sufragados por todos os galegos que xa levan pagando unhas peaxes que non lles corresponderían desde o ano 2013 e que, se non se anula a segunda prórroga da concesión, seguirán pagando desde o 2023 ata o 2048.

Desde o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana apuntouse que será complicado recuperar os importes xa cobrados nas peaxes da AP-9 e que o obxectivo é protexer o interese público do Estado e dos contribuíntes para que isto non supoña un prexuízo económico de resarcemento á concesión. Ante esta postura, desde a asociación En-Colectivo pídese aos galegos que se unan coa súa firma para solicitar ao Goberno que non nos obrigue a seguir asumindo os custos de utilizar unha autoestrada que leva amortizada desde o ano 2013 e que debería ser gratuíta, tal e como ocorre noutras Comunidades Autónomas.

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo e avogado, sinala que “non podemos permitir que a única vía de conexión entre o norte e o sur de Galicia sexa unha autoestrada de pago que ten un custo anual para os galegos, turistas e empresas de transporte e loxística de máis de 140 millóns de euros. Grazas á denuncia que realizamos e á resposta da Comisión Europea, agora temos a oportunidade de que se faga xustiza en beneficio de todos os cidadáns, por iso puxemos en marcha esta campaña. Esperamos que o Goberno nos escoite e que, en lugar de tentar xustificar o inxustificable ante Bruxelas, asuma os erros cometidos e actúe en consecuencia, anulando a concesión e dando os pasos necesarios para que a AP-9 convértase nunha autoestrada gratuíta canto antes”.

A campaña permanecerá activa ata que acabe o prazo de dous meses concedido pola Comisión Europea ao Goberno de España para dar unha resposta á súa carta de emprazamento, é dicir, ata o próximo día 23 de novembro. O obxectivo é chegar a 500.000 firmas neste período, así que todas as persoas que queiran apoiar esta iniciativa poden facelo na ligazón habilitada na web www.en-colectivo.com.

Denuncia de En-Colectivo

Tras a denuncia realizada pola Asociación de consumidores EN-COLECTIVO no ano 2019, o pasado 23 de setembro, a Comisión Europea fixo chegar unha carta de emprazamento ao Goberno do noso país na que se lle insta á correcta aplicación das normas da UE sobre contratación pública e contratos de concesión. Tal e como explican, España ampliou a duración da concesión da autoestrada AP-9 sen convocar previamente un concurso público. Por tanto, a Comisión Europea considera que non cumpriu as súas obrigacións en virtude das normas de contratación pública da UE, especialmente en virtude da Directiva 93/37/CEE e Directiva 2004/18/CE sobre coordinación dos procedementos de adxudicación dos contratos públicos de obras, de subministración e de servizos – Concesión de Obras Públicas-. Segundo a Comisión Europea, a prórroga dun contrato de concesión equivale a unha nova concesión, que só pode adxudicarse mediante o inicio dunha nova licitación.

Tal e como se atopa regulado no artigo 258 e seguintes do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, tras recibir a carta de emprazamento da Comisión Europea, España terá un prazo de dous meses para responder os argumentos presentados pola Comisión. En caso contrario, a Comisión pode decidir enviar un ditame fundamentado a España para que nun prazo razoable póñase fin ao devandito incumprimento.

En última instancia, se España négase ou pola contra, non deixa de incumprir a normativa comunitaria, a Comisión poderá demandar ao Estado Español ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que, mediante Sentenza, obrigue ao Estado ao cumprimento do establecido na normativa de contratación. O Estado deberá cumprir coa mesma, ou na súa falta, impoñeráselle unha multa de conformidade co Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

No caso de que a xustiza europea dite sentenza e obrigue ao Goberno español a invalidar as prórrogas das concesións, desde EN-COLECTIVO realizaranse os trámites necesarios para iniciar unha demanda colectiva contra AUDASA ou contra a Administración competente, reclamando a devolución das peaxes pagas de forma indebida por todos os usuarios desta autoestrada desde o ano 2013. Para unirse a esta reclamación tan só será necesario sumarse a EN-COLECTIVO cubrindo o formulario de inscrición que poden atopar na web www.en-colectivo.com (a adhesión é totalmente gratuíta).