A Garda Civil informa sobre o método para solicitar cita previa nas intervencións de Armas e Explosivos

O Sistema de cita previa, consolidouse progresivamente na Garda Civil, e o seu uso é practicamente xeneralizado. Por outra banda, a crise sanitaria ocasionada pola COVID 19, puxo de manifesto a eficacia desta ferramenta, para xestionar a presenza de cidadáns nas instalacións das Intervencións de Armas, dunha forma adecuada ás necesidades de distanciamento social entre cidadáns.

Como paso previo á solicitude de cita previa por Internet, implementouse de forma provisional, a posibilidade de obtela por teléfono. A solicitude de cita previa a través de Internet, non distingue entre días laborais e festivos, nin de horarios de atención telefónica, o que facilita os trámites ás propias Intervencións, como aos interesados que se dirixen ás mesmas, polo que a partir do 01/10/2021, a cita previa só poderase solicitar a través de Internet na dirección URL seguinte: https://www.guardiacivil.es

Lémbrase que para o depósito de armas, e a presentación de documentos de mellora, de audiencia ou recursos administrativos, para cumprir os prazos legalmente establecidos, non é necesario solicitar cita previa.