A Casa da Cultura de Gondomar estrea ascensor

A Casa da Cultura de Gondomar estrea ascensor e dáse un paso máis na eliminación de barreiras arquitectónicas no municipio. A súa instalación facilita a accesibilidade a todo o edificio e é un primeiro paso dentro da reforma integral que baralla o goberno local para este inmoble. O proxecto, redactado polo arquitecto Pedro González, contou cun orzamento de algo máis de 50.728 euros, con cargo ao Plan Concellos da Deputación Provincial de Pontevedra. A instalación do ascensor afectou o acceso e ao interior, respectando en todo momento o exterior do edificio.

Ademais do ascensor actuouse na entrada da Casa da Cultura adaptando o pavimento á cota da vía establecendo así unha plataforma única no acceso do edificio e a súa planta baixa garantindo desta maneira unha total accesibilidade a ela. O rexedor, Paco Ferreira, felicitouse por esta obra porque “supoñerá acabar cunha importante barreira arquitectónica, algo que perseguiamos desde hai tempo para facilitar as condicións de accesibilidade de todo o mundo que se achegase ata este edifico, que ten máis de tres décadas de vida e que necesitaba non só esta reforma se non outros cambios que acometeremos”.

Lembrou que o plan de accesibilidade era un proxecto que no seu día quixo poñer en marcha pero que se topou con dificultades por parte doutras administracións, como ocorreu, por exemplo, coa instalación dunha rampla no acceso ao consistorio. Por iso “optamos por seguir buscando solucións e aproveitando os edificios dos que dispoñemos ou fomos recuperando”.

Así lembrou que o retorno do antigo Centro de Saúde permitiu trasladar á súa planta baixa, con acceso accesible, o Rexistro Municipal, así como outros departamentos como o de Benestar Social, Igualdade ou Medio Ambiente. Cambios aos que se sumará a reforma que pretende acometer na Casa da Cultura en cuxa planta baixa continúa a oficina de xuventude, e estúdase a posibilidade de convertela nun centro social para a terceira idade.

“É unha das ideas que temos sobre a mesa, sen descartar acometer reformas que permitan a localización da biblioteca -actualmente en proceso de catalogación- no resto do edificio, sempre buscando poñer ao dispor dos veciños os edificios municipais para o seu mellor uso e desfrute”, conclúe Paco Ferreira.