Podemos Val Miñor insta a tomar medidas efectivas para baixar o prezo da luz

O paso da tormenta “Filomena” a principios deste ano 2021 deixou en evidencia unha vez máis a insolidariedade e a crueldade do mercado eléctrico español experimentando, dentro dunha situación crítica, unha das maiores subidas no prezo dá luz dos últimos tempos. En plena onda de frío invernal os prezos alcanzaron picos de ata 94,99 euros por MWh afectando con iso a ao redor de 11 millóns de persoas, acollidos estes á tarifa regulada ou Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor (PVPC).

Estes vaivéns dos prezos, nada aleatorios, responden, en parte, á liberalización do sector eléctrico por parte do Goberno de Aznar en 1997 onde se consolidou un mercado eléctrico no que os consumidores non pagan pola electricidade un prezo relacionado co seu custo real, se non que este é o resultado de prácticas derivadas dun sistema cunha notable opacidade.

Cabe destacar que os beneficios do sector eléctrico en España crecen a un ritmo 35 veces superior ao aumento do consumo de electricidade onde, Endesa, Iberdrola e Naturgy, que copan máis dun 80% do mercado español, elevaron os seus beneficios en 2018 ata os 5.770 millóns de euros.

O acordo de Goberno de coalición alcanzado o pasado 30 de decembro de 2019 recolle no punto 3.2, no marco do Plan nacional integrado de enerxía e clima, a reforma do mercado eléctrico e a baixada da factura, e aínda que xa se deron pasos encamiñados a isto, como o forte impulso ás enerxías renovables ou a creación do Fondo Nacional para a Sustentabilidade do Sistema Eléctrico, a coalición debe seguir levando a cabo reformas do mercado enerxético que corrixan as anomalías e que eviten a situación que experimentamos en plena onda de frío.

Por todo o exposto, os Círculos de Podemos no Val Miñor solicitan aos Concellos as seguintes PETICIÓNS:

● Instar o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a impulsar a reforma do mercado eléctrico para acabar cos “beneficios caídos do ceo” que reciben no mercado almacenista determinadas tecnoloxías polo propio funcionamento do mercado.

● Instar a apoiar a creación dunha empresa pública de enerxía para evitar o acaparamento das grandes compañías enerxéticas na xeración, distribución e comercialización de electricidade e favoreza a competencia nun sector de oligopolio, para contribuír aos obxectivos de reformar e democratizar o mercado eléctrico, sendo ademais un instrumento útil que axude a baixar os prezos da luz e garantir prezos alcanzables para o conxunto da poboación.

● E, do mesmo xeito, apoiar o desenvolvemento de enerxías renovables nun marco de protección ambiental, económica e social, seguindo unha verdadeira estratexia de transición xusta.