A perda do gusto e do olfacto, síntomas crave para diferenciar entre a gripe e a COVID

Achéganse os meses fríos e con eles a chegada da gripe. En plena pandemia COVID-19 unha epidemia de gripe podería complicar moito aos sistemas sanitarios. Desde o punto de vista clínico pode resultar difícil distinguir entre os síntomas e os da COVID. “Os únicos síntomas que poden orientar a un diagnóstico da COVID son a perda do gusto, coñecida como axeusia, e sobre todo o olfacto, que coñecemos como anosmia”, sinalou Javier de la Fuente, xefe de Medicina Interna de Povisa, hospital xestionado polo grupo Ribera Salud.

Os síntomas máis comúns do coronavirus, como febre, tose e dificultade respiratoria, poden tamén estar presentes na gripe, mentres que os máis típicos da gripe como calafríos, dor de cabeza, conxestión nasal, molestias de garganta, malestar xeral, dores musculares, diarrea e perda de apetito poden darse na COVID. Con todo, a perda de olfacto e de gusto son manifestacións “moito máis frecuentes e típicas en pacientes con COVID que con gripe”.

Por estes motivos, este ano é recomendable que a vacina contra a gripe sexa masiva. “Sen dúbida, é moi importante e aconsellable poñerse a vacina sempre, pero este ano máis, porque se volvemos sufrir unha epidemia de gripe estacional, como ocorreu outros anos, pero esta vez coincidindo coa COVID, podería producirse un colapso do sistema sanitario e un incremento dramático da mortalidade”, explicou. De feito, considerou que “a partir do sexto mes de vida debería vacinarse o maior número de cidadáns posible”.

Non coñecemos a gravidade dunha coinfección do virus da gripe e a COVID, o que subliña a importancia da vacina da primeira nos grupos de risco: maiores de 65 anos; menores de 65 anos cun alto risco de complicacións derivadas da gripe; menores e adultos con enfermidades crónicas cardiovasculares, neurolóxicas ou respiratorias; menores entre seis meses e 18 anos que reciben tratamento prolongado con ácido acetilsalicílico; embarazadas; persoas que poden transmitir a gripe a aquelas que teñen un alto risco de presentar complicacións e outros grupos como o persoal de servizos públicos esenciais ou persoas con exposición laboral directa a aves domésticas, porcos ou aves silvestres.