Baiona abre o prazo para participar no proceso de selección do programa “Emprégate dende a Igualdade”

O Concello de Baiona abre o prazo para participar no proceso de selección do programa “Emprégate dende a Igualdade”, promovido polo Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades coa colaboración do Concello de Baiona, e o financiamento do Fondo Social Europeo. Dirixido a mulleres paradas de longa duración, vítimas de violencia de xénero, maiores de 45 anos sen titulación, mulleres con diversidade funcional, inmigrantes, mulleres novas e sen cualificación, mulleres responsables de núcleos familiares e pertencentes a minorías étnicas.

O programa persegue os seguintes obxectivos: incrementar a empregabilidade das mulleres a través da súa cualificación para o emprego; promover unha maior participación social; e fomentar a súa autonomía persoal e económica. O programa desenvólvese a través dun itinerario integrado e personalizado para a inserción social e laboral, a través de diferentes fases que se suceden a medida que as participantes acadan os obxectivos propostos en cada fase. As actividades desenvolverase a través do traballo grupal participativo e de titorías individuais.

Ten unha duración aproximadamente de 8-10 meses e desenvolverase nas seguintes fases:

  • Fase de motivación: A súa finalidade é mellorar a situación inicial coa que parten as mulleres. Nesta fase traballarase a autoestima, adquisición de habilidades sociais e para a aprendizaxe, a autonomía persoal e a motivación para o emprego.
  • Fase de información e orientación para a definición do perfil profesional: o obxectivo é orientar ás participantes no seu proxecto profesional.
  • Fase de Formación: Nesta fase proporcionase formación regrada e/ou ocupacional, en función do perfil profesional das mulleres participantes. Esta fase incluirá tamén prácticas non laborais en empresas de sectores relacionados coa formación recibida co fin de promover un achegamento práctico ao mercado laboral.
  • Fase de busca de emprego: As actividades nesta fase estarán dirixidas a informar e asesorar no proceso de inserción laboral no mercado de traballo.

Máis información contactar co Centro Municipal de Información á Muller (CIM) no telefono 986 35 75 54.