Nigrán contrata a 3 desempregadas do municipio para conserxes nos colexios

O Concello de Nigrán incorporou este martes a través da liña 3 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra a contratación dos 3 conserxes para os colexios públicos de Nigrán. Todos eles son veciños do municipio que se atopaban en situación de desemprego.

Conserxes para os colexios para desenvolver o seu traballo no reparto e recollida de correspondencia, fotocopias, escaneado, atención telefónica e presencial, colaborar cos docentes na entrada e saída dos menores, nos recreos ou nas actividades do centro. “Son postos que non están cubertos dende a Consellería de Educación e que consideramos prioritarios para un perfecto funcionamento diario nos colexios, xa que contribúen a dar un mellor servizo aos nenos e, por ende, a toda comunidade educativa”, indica González.

O proceso selectivo, que se levou a cabo a través da oficina de Baiona dentro da máis absoluta transparencia, foi acorde ás bases establecidas, dándose prioridade ás vítimas da violencia de xénero, maiores de 45 anos, persoas con familia monoparental con fillos ao seu cargo, persoas cos niveis de renda máis baixas ou ás que teñen cargas familiares.

“Trátase dunha das peticións das direccións dos colexios e das ANPAS na reunión que se mantivo a pasada semana para coordinar co goberno local o inicio do curso escolar”, indica Marina Vidal, concelleira de Educación.

Dentro de este mesmo programa xa levan dende o mes de xuño traballando contratados 17 peóns forestais e 2 albaneis. Entre as labores que desenvolverán a xornada completa os 17 peóns forestais atópase a conservación dos bens municipais, o mantemento das estradas, camiños e roteiros en perfecto estado, poda de árbores ou arbustos, a protección do medio ambiente ou a preservación das instalación escolares ou zonas verdes. Os dous albaneis integraranse no equipo do Concello 8 meses co obxectivo de traballar na execución de elementos construtivos, o que inclúe eliminar entullo, carga e descarga de materiais, montaxe e desmontaxe de estruturas temporais, preparación de morteiros, cavar buracos, gabias, acequias… Todo elo con especial atención ao mantemento das diferentes instalacións públicas.

A elección destes tres perfís fundaméntase na necesidade do Concello de manter axeitadamente os servizos municipais nun tipo de áreas no que o persoal habitual do Concello resulta insuficiente. O obxectivo pararelo é que os beneficiarios melloren a súa capacitación e, con elo, as posibilidades de incorporarse ao mercado de traballo ordinario tras rematar no Concello.